ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 52. TΗΕ DISTRIBUTIONAL IMPACT OF THE PROPOSED TAX REFORM ON GREEK HOUSEHOLD

G. Kaplanoglou, D. M. Neubery. 2003. | ISBN: 960-341-047-0

Αρ. 51. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Θ. Π. Λιανού σε συνεργασία με Π. Παπακωνσταντίνου. 2003. | ISBN: 960-341-045-4
Κ. Κανελλόπουλου, Κ. Μαυρομαρά, Θ. Μητράκου. 2003. | ISBN: 960-341-044-6

Αρ. 48. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Π. Κομίλη, Ν. Βαγιονή. 2000. | ISBN: 960-341-036-5
Μελετητικής Ομάδας. 2000. | ISBN: 960-341-031-4

Αρ. 46. ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΠIΝΑΚΩΝ ΕIΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ 1980 - 1985 ΚΑI ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ 1990 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Π.Χ. Λίβα. 1996. | ISBN: 960-341-025-X

Αρ. 45. ΤΟ ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑI Ο ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜIΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. A. Σακκά. 1996. | ISBN: 960-341-024-1