ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Κανελλόπουλου, Κ. Μαυρομαρά, Θ. Μητράκου. 2003. | ISBN: 960-341-044-6

Αρ. 48. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Π. Κομίλη, Ν. Βαγιονή. 2000. | ISBN: 960-341-036-5
Μελετητικής Ομάδας. 2000. | ISBN: 960-341-031-4

Αρ. 46. ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΠIΝΑΚΩΝ ΕIΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ 1980 - 1985 ΚΑI ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ 1990 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Π.Χ. Λίβα. 1996. | ISBN: 960-341-025-X

Αρ. 45. ΤΟ ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑI Ο ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜIΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. A. Σακκά. 1996. | ISBN: 960-341-024-1

Αρ. 44. MONEY AND OUTPUT IN MODERN GREECE: 1858 - 1938

G.C. Kostelenos. 1995. | ISBN: 960-341-012-8

Αρ. 43. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑI ΜΗΧΑΝIΣΜΟI ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΣΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π.Π. Παρασκευαΐδη. 1995. | ISBN: 960-341-007-1

Αρ. 42. ΤIΜΟΛΟΓIΑΚΗ ΚΑI ΕΠΕΝΔΥΤIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΧΕΡΣΑIΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ.Θ. Αθαvασακόπoυλoυ. 1994. | ISBN: 960-341-003-9

Αρ. 41. ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΚΑI ΤΕΧΝIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΝΑΥΠΗΓIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ 1850 - 1914

Μ.Σ. Παvoπoύλoυ. 1993. | ISBN: 960-341-002-0