ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 32. INCOME MULTIPLIERS IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL ACCOUNTING MATRIX

T. A. Skountzos. 1990.

Αρ. 31. OCCUPATIONAL AND EDUCATIONAL DEMAND OF LYCEUM STUDENTS: DEVELOPMENT OVER TIME

C.A. Karmas, A.G. Kostakis, T.G. Dragonas. 1990.

Αρ. 30. PERSONAL INCOME TAXATION - TAX RESPONSIVENESS - DISTRIBUTIONAL AND INCENTIVE EFFECTS: THE CASE OF GREECE

A.T. Balfoussias. 1990.

Αρ. 29. ΤΟ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤIΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Δ. Κατoχιαvoύ, Ε. Μαρκoγιαvvάκη. 1989.

Αρ. 28. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑIΤIΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑI ΕΞΥΓIΑΝΣΗ

Γ.Χ. Κάτσoυ. 1988.

Αρ. 27. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝIΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦIΚΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

Ν.Π. Γλυτσoύ. 1988.

Αρ. 26. Η ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΒΟΧ - JENKINS ΣΤΗΝ ΑNΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIΡΩΝ

Ζ. Γεωργαvτά. 1987.

Αρ. 25. ΤΟΥΡIΣΤIΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΚΑI Η ΧΡΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΠIΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ

Γ.Α. Ζαχαράτoυ. 1986.

Αρ. 24. ECO-DEMOGRAPHIC CHANGES AND LABOUR SUPPLY GROWTH IN GREECE

S.C. Athanassiou. 1986.

Αρ. 23. UNIFIED SOCIAL PLANNING IN THE GREEK CONTEXT

A.W. Ritsatakis. 1986.