ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρ. 34. MACROECONOMETRIC MODEL KEPE - LINK (MYKL)

P. V. Karadeloglou, P. N. Koutsouvelis. 1991.

Αρ. 33. THE OCCUPATIONAL CHOICES OF GREEK YOUTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF INFORMATION AND SOCIOECONOMIC VARIABLES

A. G. Kostakis. 1990.

Αρ. 32. INCOME MULTIPLIERS IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL ACCOUNTING MATRIX

T. A. Skountzos. 1990.

Αρ. 31. OCCUPATIONAL AND EDUCATIONAL DEMAND OF LYCEUM STUDENTS: DEVELOPMENT OVER TIME

C.A. Karmas, A.G. Kostakis, T.G. Dragonas. 1990.

Αρ. 30. PERSONAL INCOME TAXATION - TAX RESPONSIVENESS - DISTRIBUTIONAL AND INCENTIVE EFFECTS: THE CASE OF GREECE

A.T. Balfoussias. 1990.

Αρ. 29. ΤΟ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤIΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Δ. Κατoχιαvoύ, Ε. Μαρκoγιαvvάκη. 1989.

Αρ. 28. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑIΤIΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑI ΕΞΥΓIΑΝΣΗ

Γ.Χ. Κάτσoυ. 1988.

Αρ. 27. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝIΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦIΚΑ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

Ν.Π. Γλυτσoύ. 1988.

Αρ. 26. Η ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΒΟΧ - JENKINS ΣΤΗΝ ΑNΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIΡΩΝ

Ζ. Γεωργαvτά. 1987.

Αρ. 25. ΤΟΥΡIΣΤIΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΚΑI Η ΧΡΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΠIΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ

Γ.Α. Ζαχαράτoυ. 1986.