Αρ. 04. LICENSING ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ.Α. Κάζη, Χ.I. Περράκη. 1986.