Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 15. INNOVATION IN GREEK MANUFACTURING: ROLE OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND NEW MANAGEMENT OUTLOOK

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

S. Skoumal, D. A. Kazis. 1985.