Αρ. 25. ΤΟΥΡIΣΤIΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΚΑI Η ΧΡΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΠIΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ.Α. Ζαχαράτoυ. 1986.