Αρ. 26. Η ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΒΟΧ - JENKINS ΣΤΗΝ ΑNΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΕIΡΩΝ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Ζ. Γεωργαvτά. 1987.