Αρ. 40. ΔΕIΚΤΕΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΚΑΤΑΡΤIΣΗ, ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Π.Α. Καββαδία. 1992.