Αρ. 42. ΤIΜΟΛΟΓIΑΚΗ ΚΑI ΕΠΕΝΔΥΤIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΧΕΡΣΑIΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ.Θ. Αθαvασακόπoυλoυ. 1994. | ISBN: 960-341-003-9