Επιστημονικό Προσωπικό

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 1
Έρση Λ. Αθανασίου
Μακροοικονομικά
Νικόλαος Βαγιονής
Αναπτυξιακή Πολιτική, Τουρισμός, Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Πρόδρομος Βλάμης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση»
Νικόλαος K. Κανελλόπουλος
Αγορά εργασίας, Αμοιβές, Απασχόληση
Ρωξάνη Καραγιάννη
Οικονομικά της Υγείας
Στυλιανός Καραγιάννης
Διεθνή Οικονομικά
Βασίλης Καφούρος
Οικονομικός Προγραμματισμός, Οικονομική Ανάπτυξη
Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου
Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών
Αριστοτέλης Κουτρούλης
Μακροοικονομία
Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου
Διεθνής Οικονομική, Μακροοικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη
Αγαπούλα Κώτση
Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης
Βασίλειος Λυχναράς
Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ
Ελισάβετ Ι. Νίτση
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική - Δημόσιες Πολιτικές
Φωτεινή Οικονόμου
Χρηματοοικονομικά και Δείκτες
Ελευθερία Α. Παναγιώτου
Διαβαλκανικές Σχέσεις
Γιάννης Παναγόπουλος
Μακροοικονομικά
Σωτήρης Παπαϊωάννου
Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση
Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης
Οικονομικά της Εργασίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Ιωάννα Ρεζίτη
Αγροτική Οικονομία
Γεωργία Σκίντζη
Οικονομικά της Παραγωγής
Χρήστος Τριαντόπουλος
Πολιτική Οικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Θεόδωρος Τσέκερης
Οικονομική των Μεταφορών και Χωρική Ανάπτυξη
Αικατερίνη Τσούμα
Μακροοικονομική Ανάλυση και Προβλέψεις
Ιωάννης Χολέζας
Οικονομικά της Εκπαίδευσης και της Εργασίας
Αθανάσιος Χύμης
Κλαδικές Μελέτες, Μικροοικονομική.