Επιστημονικό Προσωπικό

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 1
Έρση Λ. Αθανασίου
Μακροοικονομικά
Νικόλαος Βαγιονής
Αναπτυξιακή Πολιτική, Τουρισμός, Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Νικόλαος K. Κανελλόπουλος
Αγορά εργασίας, Αμοιβές, Απασχόληση
Ρωξάνη Καραγιάννη
Οικονομικά της Υγείας
Στυλιανός Καραγιάννης
Διεθνή Οικονομικά
Βασίλης Καφούρος
Οικονομικός Προγραμματισμός, Οικονομική Ανάπτυξη
Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου
Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών
Αριστοτέλης Κουτρούλης
Μακροοικονομία
Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου
Διεθνής Οικονομική, Μακροοικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη
Αγαπούλα Κώτση
Κωνσταντίνος Λοΐζος
Τραπεζική Ρύθμιση. Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική
Βασίλης Λυχναράς
Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ
Βλάσης Μισσός
Κοινωνική Πολιτική (φτώχεια, εισοδηματική ανισότητα και περιφερειακή ανισότητα)
Ελισάβετ Ι. Νίτση
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική - Δημόσιες Πολιτικές
Φωτεινή Οικονόμου
Χρηματοοικονομικά και Δείκτες
Ελευθερία Α. Παναγιώτου
Διαβαλκανικές Σχέσεις
Γιάννης Παναγόπουλος
Χρήμα & Τράπεζες, Βασιλεια ΙΙΙ
Σωτήρης Παπαϊωάννου
Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση
Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης
Οικονομικά της Εργασίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Ιωάννα Ρεζίτη
Αγροτική Οικονομία
Νικόλαος Ροδουσάκης
Γεωργία Σκίντζη
Οικονομικά της Παραγωγής
Χρήστος Τριαντόπουλος
Πολιτική Οικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Θεόδωρος Τσέκερης
Οικονομική των Μεταφορών και Χωρική Ανάπτυξη
Αικατερίνη Τσούμα
Μακροοικονομική Ανάλυση και Προβλέψεις
Ιωάννης Χολέζας
Οικονομικά της Εκπαίδευσης και της Εργασίας
Αθανάσιος Χύμης
Θεσμοί, Ανταγωνιστικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Γεώργιος Χωραφάκης