ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Αρ. 04. EΡΕΥΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ EΝΩΣΗ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1998. (Με ΜRΒ.)

Αρ. 03. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1998. (Με ΜRΒ.)

Αρ. 02. EΡΕΥΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 'ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1997. (Με ΜRΒ.)

Αρ. 01. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Με ICAP.)