Αρ. 01. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Κατηγορία ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Με ICAP.)