ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 77. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ, 2015. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδης, Γ. Σκίντζη, Π. Λάππας.)
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, 2015. (Ε. Αθανασίου (συντονίστρια), Ν. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, Α. Κώτση)

Αρ. 75. ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2014. (Συντονιστής: Π. Προδρομίδης.)

Αρ. 74. TO ANAΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2020: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνισικότητας, 2014. (Συντονιστές: Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερης, Α. Τσούμα.)

Αρ. 73. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για το Υπουργείο Οικονομικών, 2013. (Συντονίστρια: Α. Κώτση.)

Αρ. 72. ΤHE ILLICIT TOBACCO TRADE IN GREECE

Για Διεθνή Οργανισμό, 2013. (Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: N. Γεωργικόπουλος.)

Αρ. 71. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 2013 - 2016

Για Υπουργείο Οικονομικών, 2012. (Συντονιστής: I. Mονογιός.)

Αρ. 70. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3919/2011 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 2011. (Συντονίστρια: Α. Κώτση.)

Αρ. 69. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, Κ. ΚΑΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για Υπουργείο Εργασίας, 2011. (Συντονίστρια: Κ. Αθανασούλη.)

Αρ. 68. GRANT AGREEMENT NO 245123: FACTOR MARKETS COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTOR MARKETS FOR AGRICULTURE ACROSS THE MEMBER - STATES

Για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010. (Συντονίστρια: Ε. Καδίτη.)