ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 80. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για το Υπουργείο Οικονομικών, 2021. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους μελετών/παραδοτέων: B. Mισσός, Ν. Ροδουσάκης.)

Αρ. 79. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2020. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης.)

Αρ. 78. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕGOV_INNO ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, 2019. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Α. Κοντόλαιμου, Φ. Οικονόμου, Α. Χύμης, Κ. Λοΐζος.)

Αρ. 77. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ταμείο Ανάπτυξής της, 2015. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδης, Γ. Σκίντζη, Π. Λάππας.)
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, 2015. (Ε. Αθανασίου (συντονίστρια), Ν. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, Α. Κώτση)

Αρ. 75. ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2014. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους παραδοτέων: Π. Προδρομίδης, Α. Χύμης, Γ. Σκίντζη, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Π. Λάππας, Ι. Μαραγιάννης.)

Αρ. 74. TO ANAΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2020: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνισικότητας, 2014. (Συντονιστές: Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερης, Α. Τσούμα.)

Αρ. 73. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για το Υπουργείο Οικονομικών, 2013. (Συντονίστρια: Α. Κώτση.)

Αρ. 72. ΤHE ILLICIT TOBACCO TRADE IN GREECE

Για Διεθνή Οργανισμό, 2013. (Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος: N. Γεωργικόπουλος.)

Αρ. 71. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 2013 - 2016

Για Υπουργείο Οικονομικών, 2012. (Συντονιστής: I. Mονογιός.)