ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 57. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2004. (Συντονίστρια: Α. Κώτση.)

Αρ. 56. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2003. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)

Αρ. 55. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ EUROGROUP ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Για Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2002. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 54. Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ, ΩΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1999. (Συντονιστής: Κ. Κάρμας.)

Αρ. 53. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998. (Συντονιστής: Χ. Κόλλιας.)

Αρ. 52. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ EΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1998. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)

Αρ. 51. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΣ 1994 - 1999

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1997. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 50. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1997. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)

Αρ. 49. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES - FIFTH ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1996. (Συντονιστής: Σ. Χανδρινός.)

Αρ. 48. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΣΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1996. (Συντονιστής: Κ. Κάρμας.)