ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 47. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Για Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ευβοίας, 1996. (Συντονιστής: Π. Κομίλης.)

Αρ. 46. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Για European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1996. (Συντονίστρια: M. Kαραμεσίνη.)

Αρ. 45. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 1996. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 44. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Για Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, 1996. (Συντονίστρια: Δ. Κατοχιανού.)

Αρ. 43. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Για Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 1996. (Συντονιστής: Β. Ματράγκας.)

Αρ. 42. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για Υπουργείο Ανάπτυξης, 1996. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 41. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES - FOURTH ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1996. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)

Αρ. 40. COMPLETION AND EXTENSION OF E3ME: DATA AND MODEL VALIDATION FOR GREECE

Για Cambridge Econometrics, 1996. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)

Αρ. 39. MODELLING FOR POLICY EVALUATION IN THE EC: AN AGE APPROACH

Για Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 1995. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)

Αρ. 38. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)