ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 37. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΙΓΑΙΟ 2000».

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 36. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΙ»

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Γ Κάτσος.)

Αρ. 35. BANKING EMPLOYMENT IN EUROPEAN COUNTRIES

Για Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1995. (Συντονιστής: K. Κανελλόπουλος.)

Αρ. 34. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1995. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 33. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Για European Commission Statistical Office of the European Communities, 1995. (Συντονιστής: Δ. Κάζης.)

Αρ. 32. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για Υπουργείο Αιγαίου, 1995. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 31. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996 - 1998

Για Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1995. (Συντονίστρια: X. Δημητριάδου.)

Αρ. 30. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονιστής: Δ. Μαρούλης.)

Αρ. 29. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)

Αρ. 28. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Για το ΚΠΣ (Τεχνική Βοήθεια), 1995. (Συντονιστής: Δ. Κάζης.)