ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 27. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)

Αρ. 26. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Για Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, 1995. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)

Αρ. 25. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1980 - 1988

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Ν. Τουρίμπαμπας.)

Αρ. 24. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΚΟ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995.  (Συντονιστής: Β. Ράπανος.)

Αρ. 23. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Για Υπουργείο Εργασίας, 1995. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)

Αρ. 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Για Υπουργείο Εργασίας, 1995. (Συντονιστής: K. Eυστράτογλου.)

Αρ. 21. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για Υπουργείο Εργασίας, 1995. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 20. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Για Νομαρχιακό ταμείο Θεσπρωτίας, 1994. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 19. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1994. (Συντονιστής: Β. Ράπανος.)

Αρ. 18. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1994. (Συντονιστής: Γ Κάτσος.)