ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(κατάταξη βάσει του χρόνου υπογραφής της συμβάσεως)

Αρ. 17. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG II

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1994. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 16. ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1994. (Συντονίστρια: Δ. Κατοχιανού.)

Αρ. 15. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES - THIRD ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1994. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)

Αρ. 14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Για Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 1993. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 13. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι»

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1993. (Συντονιστής: Γ Κάτσος.)

Αρ. 12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 1993. (Συντονίστρια: A. Γκανά.)

Αρ. 11. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES - SECOND ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1993. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)

Αρ. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Για Υπουργείο Πολιτισμού, 1993. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)

Αρ. 09. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για Εθνικό Οργανισμό Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, 1992. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)

Αρ. 08. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1992. (Συντονιστής: Π. Κουτσουβέλης.)