Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 01. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (INTERREG)

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1991. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)