Αρ. 02. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1991. (Συντονίστρια: Κ. Παχάκη.)