Αρ. 03. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, 1991. (Συντονιστής: N. Kατοχιανός.)