Αρ. 05. CATALYST: PRELIMINARY TECHNO - ECONOMIC REPORT (PROJECT: R2074)

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992. (Συντονιστής: Θ. Τερροβίτης.)