Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 08. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1992. (Συντονιστής: Π. Κουτσουβέλης.)