Αρ. 15. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES - THIRD ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1994. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)