Αρ. 20. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Νομαρχιακό ταμείο Θεσπρωτίας, 1994. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)