Αρ. 24. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΚΟ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995.  (Συντονιστής: Β. Ράπανος.)