Αρ. 25. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1980 - 1988

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Ν. Τουρίμπαμπας.)