Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 26. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, 1995. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)