Αρ. 29. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)