Αρ. 30. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονιστής: Δ. Μαρούλης.)