Αρ. 33. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για European Commission Statistical Office of the European Communities, 1995. (Συντονιστής: Δ. Κάζης.)