Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 33. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για European Commission Statistical Office of the European Communities, 1995. (Συντονιστής: Δ. Κάζης.)