Για Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1995. (Συντονιστής: K. Κανελλόπουλος.)