Αρ. 37. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΙΓΑΙΟ 2000».

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)