Αρ. 40. COMPLETION AND EXTENSION OF E3ME: DATA AND MODEL VALIDATION FOR GREECE

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Cambridge Econometrics, 1996. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)