Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 47. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ευβοίας, 1996. (Συντονιστής: Π. Κομίλης.)