Αρ. 48. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΣΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1996. (Συντονιστής: Κ. Κάρμας.)