Αρ. 60. GRANT AGREEMENT JAI/2004/EMN/04 - EUROPEAN MIGRATION NETWORK

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)