Αρ. 62. GRANT AGREEMENT JLS/2005/EMN/08 - EUROPEAN MIGRATION NETWORK

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)