Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2007. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)