Αρ. 73. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για το Υπουργείο Οικονομικών, 2013. (Συντονίστρια: Α. Κώτση.)