Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. 75. ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2014. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους παραδοτέων: Π. Προδρομίδης, Α. Χύμης, Γ. Σκίντζη, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Π. Λάππας, Ι. Μαραγιάννης.)