Αρ. 77. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ, 2015. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδης, Γ. Σκίντζη, Π. Λάππας.)

 

Διαθέσιμο στο σύνδεσμο