Αρ. 78. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕGOV_INNO ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Κατηγορία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, 2019. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Α. Κοντόλαιμου, Φ. Οικονόμου, Α. Χύμης, Κ. Λοΐζος.)

 

Διαθέσιμο στο σύνδεσμο