ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 57. H ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ THN ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

του Π. Προδρομίδη. Για το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2013)

Αρ. 56. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Έ. Αθανασίου, Ν. Βαγιονή, Μ. Barrionuevo, Β. Βουδούρη, Φ. Βουμβάκη, M. Jefferson, Κ. Κανελλόπουλου, Η. Ντεμιάν, Ε. Κασιμάτη, Ρ. Καραγιάννη, Μ. Pinedo, Δ. Στασινόπουλου, Γ. Σκίντζη, Κ. Τσούμα, Χ. Τριαντόπουλου, Η. Λεκκού, Δ. Μαρούλη, Χ. Μπενέκη, Π. Μονοκρούσου, Β. Μπούκα, Θ. Τσέκερη, Ε. Χατζάκη, Ν. Χριστοφίδη, Α. Χύμη. Για το Γραφείο του Πρωθυπουργού (2013)

Αρ. 55. A NOTE ON THE EVOLVING RELATIONSHIP BETWEEN PER CAPITA GDP AND UNEMPLOYMENT IN GREECE

των Π. Προδρομίδη, Α. Πετραλιά, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2013)

Αρ. 54. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Ν. Βαγιονή, Ε. Κασιμάτη, Ε. Καδίτη, Σ. Καραγιάννη, Ρ. Καραγιάννη, Β. Λυχναρά, Σ. Παπαϊωάννου, Θ. Τσέκερη, Α. Χύμη (2011)

Αρ. 53. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΦΠΑ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Ε. Κασιμάτη, Β. Λυχναρά, Α. Χύμη. Για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων (2011)

Αρ. 52. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

των Κ. Κανελλόπουλου (συντον.), Κ. Αθανασούλη, Ζ.Αναστασάκου, Κ.Βογιατζόγλου, Ν.Γεωργικόπουλου, Τ.Ευθυμιάδη, Τ.Καβουνίδη, Ε. Καδίτη, Ν. Κανελλόπουλου, Ρ.Καραγιάννη, Σ.Καραγιάννη, Α.Κώτση, Β. Λυχναρά, Ε.Νιτση, Σ. Παπαϊωάννου, Π.Προδρομίδη, Σ.Σπαθή, Θ. Τσέκερη, Ι.Χολέζα, Α.Χύμη. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2010)

Αρ. 51. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

των Π. Προδρομίδη (συντον.), Θ. Τσέκερη, Λ. Αθανασίου, Ζ. Αναστασάκου, Κ. Βογιατζόγλου, Ν. Κανελλόπουλου, Ρ. Καραγιάννη, Σ. Σπαθή, Α. Πετραλιά, Ι. Ψυχάρη, Θ. Τερροβίτη. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2010)

Αρ. 50. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΩΝ)

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Ζ. Αναστασάκου, Ε. Αθανασίου, Α. Κουτρούλη, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009)

Αρ. 49. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

των Κ. Κανελλόπουλου, Φ. Ζερβού (2009)

Αρ. 48. ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

των Σ. Σπαθή (συντον.), Θ. Τσέκερη, Σ. Καραγιάννη, Α. Τσούµα, Ν. Γεωργικόπουλου, Κ. Βογιατζόγλου (2009)