ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 65. ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

των Π. Προδρομίδη (συντονιστή), Α. Μαρσέλλου, Β. Μπέλλη, Φ. Οικονόμου, Ι. Ρεζίτη, Ν. Ροδουσάκη, Χ. Σταμούλη, Α. Χύμη. Για τον Υφυπουργό παρά τώ Πρωθυπουργώ αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές (2022)

Αρ. 64. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

των Α. Κουτρούλη (συντονιστή), Θ. Τσέκερη (συντονιστή περιφερειακής ανάλυσης), Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη, Α. Κοντόλαιμου, Β. Λυχναρά, Ε. Παναγιώτου, Σ. Παπαϊωάννου, Γ. Σκίντζη, Ι. Χολέζα. Για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (2017)

Αρ. 63. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

της Ερευνητικής Ομάδας του ΚΕΠΕ με συντονιστές τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη, Β. Λυχναρά (2016)

Αρ. 62. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

των Α. Κουτρούλη (συντονιστή), Ε. Αθανασίου, Ν. Κ. Κανελλόπουλου, Α. Κώτση, Ι. Χολέζα. Για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (2016)

Αρ. 61. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

των Ε. Αθανασίου και Α. Κουτρούλη. Για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (2016)

Αρ. 60. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

των Ρ. Καραγιάννη & Α. Κώτση (συντονίστριες), Ε. Αθανασίου, Ε. Νίτση, Ι. Χολέζα. Για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, (2016)

Αρ. 59. H ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕ THN ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

του Π. Προδρομίδη. Για το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2013)

Αρ. 58. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Έ. Αθανασίου, Ν. Βαγιονή, Μ. Barrionuevo, Β. Βουδούρη, Φ. Βουμβάκη, M. Jefferson, Κ. Κανελλόπουλου, Η. Ντεμιάν, Ε. Κασιμάτη, Ρ. Καραγιάννη, Μ. Pinedo, Δ. Στασινόπουλου, Γ. Σκίντζη, Κ. Τσούμα, Χ. Τριαντόπουλου, Η. Λεκκού, Δ. Μαρούλη, Χ. Μπενέκη, Π. Μονοκρούσου, Β. Μπούκα, Θ. Τσέκερη, Ε. Χατζάκη, Ν. Χριστοφίδη, Α. Χύμη. Για το Γραφείο του Πρωθυπουργού (2013)

Αρ. 57. A NOTE ON THE EVOLVING RELATIONSHIP BETWEEN PER CAPITA GDP AND UNEMPLOYMENT IN GREECE

των Π. Προδρομίδη, Α. Πετραλιά, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2013)

Αρ. 56. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Ν. Βαγιονή, Ε. Κασιμάτη, Ε. Καδίτη, Σ. Καραγιάννη, Ρ. Καραγιάννη, Β. Λυχναρά, Σ. Παπαϊωάννου, Θ. Τσέκερη, Α. Χύμη (2011)