ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 54. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

των Κ. Κανελλόπουλου (συντον.), Κ. Αθανασούλη, Ζ.Αναστασάκου, Κ.Βογιατζόγλου, Ν.Γεωργικόπουλου, Τ.Ευθυμιάδη, Τ.Καβουνίδη, Ε. Καδίτη, Ν. Κανελλόπουλου, Ρ.Καραγιάννη, Σ.Καραγιάννη, Α.Κώτση, Β. Λυχναρά, Ε.Νιτση, Σ. Παπαϊωάννου, Π.Προδρομίδη, Σ.Σπαθή, Θ. Τσέκερη, Ι.Χολέζα, Α.Χύμη. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2010)

Αρ. 53. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

των Π. Προδρομίδη (συντον.), Θ. Τσέκερη, Λ. Αθανασίου, Ζ. Αναστασάκου, Κ. Βογιατζόγλου, Ν. Κανελλόπουλου, Ρ. Καραγιάννη, Σ. Σπαθή, Α. Πετραλιά, Ι. Ψυχάρη, Θ. Τερροβίτη. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2010)

Αρ. 52. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΩΝ)

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Ζ. Αναστασάκου, Ε. Αθανασίου, Α. Κουτρούλη, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009)

Αρ. 51. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

των Κ. Κανελλόπουλου, Φ. Ζερβού (2009)

Αρ. 50. ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

των Σ. Σπαθή (συντον.), Θ. Τσέκερη, Σ. Καραγιάννη, Α. Τσούµα, Ν. Γεωργικόπουλου, Κ. Βογιατζόγλου (2009)

Αρ. 49. ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

των Α. Κώτση (συντον.), Π. Βλάµη, Τ. Ευθυµιάδη, Κ. Κανελλόπουλου, Ι. Παναγόπουλου (2009)

Αρ. 48. QUESTIONNAIRE ON LABOUR MARKET AREAS

του Π. Προδρομίδη. Για την Εurostat κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2008)

Αρ. 45. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

των Ε. Καδίτη, Ε. Νίτση, Ι. Ρεζίτη, Α. Χύµη (2008)

Αρ. 44. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1989-2006) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Ε. Αθανασίου, Λ. Αθανασίου, Κ. Κανελλόπουλου, Α. Μπαλφούσια, Π. Προδροµίδη, Θ. Τσαγκούρη, Α. Τσούµα. (2006).

Αρ. 43. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Λ. Αθανασίου, Λ. Ζάραγγα, Α. Μυλωνά (2001).