ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 42. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

των Λ. Αθανασίου (συντον.), Κ. Αλτίνογλου, Ν. Βαγιονή, Μ. Κουνάρη, Π. Μπαλτζάκη, Σ. Χανδρινού, Σ. Χειµωνίτη-Τερροβίτη (2000)

Αρ. 41. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΙΙ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(1999)

Αρ. 40. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

υπό τον συντονισμό του Γ. Ζανιά (1998)

Αρ. 39. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΙΙ, ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

(1997)

Αρ. 38. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

υπό τον συντονισμό του Δ. Κάζη (1997)

Αρ. 37. ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

υπό τον συντονισμό του Γ. Κάτσου (1997)

Αρ. 36. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΥΠOΔOΜΗΣ ΠOΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΣ II

(1996)

Αρ. 35. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

(1995)

Αρ. 34. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMEs - FIRST ANNUAL REPORT

υπό τον συντονισμό του Α. Ζησιμόπoυλoυ (1993)

Αρ. 33. THE LIVING CONDITIONS OF WOMEN IN GREECE: LABOUR MARKET POLICY IMPLICATIONS

(1993)