ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 22. STUDY OF FERTILIZERS IN INORGANIC CHEMICALS, SOAP AND DETERGENTS

του Γ. Κάτσου (1988)

Αρ. 21. INDUSTRIAL INVESTMENT IN GREECE: ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

των M. Deleau (OΟΣΑ), Σπ. Χανδρίνου και Ι. Δρυμούση (ΚΕΠΕ) και Γ. Συμιγιάννη (ΤτΕ) (1987)

Αρ. 20. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1988-1992

(1985)

Αρ. 19 USE OF TELECOMMUNICATIONS FOR REGIONAL DEVELOPMENT: ECONOMIC STUDY OF GREECE

του Θ.E. Τερροβίτη, σε συνεργασία με τον A.M. Μπαρτζώκα (1985)

Αρ. 18. THE COMPARATIVE ADVANTAGE OF THE GREEK REGIONS FOR THE LOCATION OF FOREIGN INVESTMENTS AND CO-OPERATION WITH THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICAN COUNTRIES

των Γ. Συκιανάκη, E. Kαλογεροπούλου, Π. Καββαδία, Π. Δούβρη, E. Γεωργίου, Π. Παρασκευαΐδη (1985)

Αρ. 17. THE EFFECTS OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY ON THE LESS-FAVOURED REGIONS OF THE COMMUNITY

του Θ.E. Τερροβίτη (1983)

Αρ. 16. A SYSTEM OF SELECTING PROGRAMS AND PROJECTS AS WELL AS MONITORING THEM AND ASSESSING THEIR IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

της Θ. Ζερβού (1983)

Αρ. 15. ΘΕΩΡΗΤIΚΗ ΚΑI ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑI ΔΑΝΕIΣΜΟΥ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1961-1981

του Κλ. Ευστρατόγλoυ (1983)

Αρ. 14. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓIΩΝ ΚΑI ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠIΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤIΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

των E. Kaczka, Ά. Ριτσατάκη (1982)

Αρ. 13. ΚIΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

του Α. Μυλωvά (1981)