Αρ. 16. A SYSTEM OF SELECTING PROGRAMS AND PROJECTS AS WELL AS MONITORING THEM AND ASSESSING THEIR IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

Κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013

της Θ. Ζερβού (1983)